Akadémikus lange a magas vérnyomásról.


A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló A ről az intézethálózat-átalakulás évéről szóló tudományos beszámolóhoz az adatszolgáltatás a A kutatóintézet-hálózat pénzügyi és személyi feltételeit, tudományos és egyéb eredményeinek összefoglaló adatait a korábbi évekhez hasonlóan elemeztük. A tudományos teljesítményre vonatkozó adatok és tendenciák így a hivatkozások meggyógyult magas vérnyomás impaktfaktorok, de maguk a publikációk alakulása is a kutatóintézet-hálózat átszervezése előtti állapotokra vonatkoznak.

A pénzügyi és személyi feltételek alakulása már tükrözi a változó es feltételeket.

  1.  Слушаю, сэр.
  2. közlemény – Oldal 10 – Semmelweis Médiasarok
  3. Antidiuretikus hormon – Wikipédia
  4. Nyár és magas vérnyomás
  5. Az Evalar magas vérnyomásától

E beszámolókötetek mérföldkövet jelentenek az akadémia eredményeinek bemutatásában. Az Akadémia ugyanis ben végrehajtotta a kutatóintézet-hálózat szerkezeti keretének megújítását, és től már új szervezeti formában — új kutatóközpontok és megújult intézetek keretei között — folyik a kutatómunka.

A szerkezetükben megújult több száz fős kutatóközpontokban létrejött az a kritikus tömeg, amely a nemzetközi pályázati térben is versenyképes kutatócsoportok számára biztosítja az együttműködésekhez szükséges tudáskomponenseket, erősíti az intézményhálózat konzorciumalkotó-képességét és a pályázati eredményességet. A versenyképesség növelésére irányuló törekvések egyik legfontosabb eszköze, hogy a megújult intézményi struktúrában a kutatásfinanszírozási rendszer jelentős részben az iskolateremtő egyéni kiválóságokon keresztül valósul meg.

A szakmai megújulás másik fontos eszköze, hogy a stratégiai fejlesztési irányok összehangolását követően az intézethálózatban olyan teljesítménykövetelmények érvényesíthetők, amelyek teljesítésének értékelését nemzetközi testületek végezhetik. Kutatóintézeteink és támogatott kutatócsoportjaink Budapest, Többéves pályázatoknál mindig az adott évre eső összeg került feltüntetésre forintban.

A beszámolók táblázataiban indexszel megjelölt számok jelentései: 1 Az éves gazdasági beszámolóban szereplő átlagos statisztikai állományi létszám.

Az átlaglétszámba beletartoznak a részmunkaidőben foglalkoztatottak is. Ezekben az esetekben a részmunkaidősök létszáma a ledolgozott órák alapján lett teljes munkaidős létszámra átszámítva.

Az egyes publikációtípusok meghatározásánál az MTMT definícióit vettük alapul. Idetartoznak a monográfiák, egy-egy témát összefoglaló jelleggel bemutató kötetek.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok

Dokumentumhordozó tekintetében lehet nyomtatott papíralapú ekkor ISBN-számmal rendelkezik vagy elektronikus formátumú, amely nem magánjelleggel létrehozott honlapon, internetes elérhetőséggel rendelkezik. A meg nem jelentetett, csak a doktori eljárás által előírt példányszámban készült disszertáció nem tartozik ide.

A bibliográfiai adatként szereplő művek száma itt nem szerepel. A külföldi egyetem számára végzett oktatási tevékenységet, a felkérésre tartott előadásokat és a szakdolgozat, diplomamunka, PhD-téma vezetését a beszámoló III.

A kutatóhely fő feladatai ben Az intézet az állatorvos-tudomány egyetlen hazai főhivatású kutatóhelye, e terület molekuláris mikrobiológiai kutatási bázisa. Legfőbb feladata alapkutatások végzése állategészségügyi szempontból jelentős kórokozók vírusok, baktériumok, paraziták jobb megismerésére. További feladat az eredmények gyakorlatban való hasznosításának előkészítése, korszerű és hatékony diagnosztikai módszerek, vakcinák és védekezési eljárások kidolgozása.

Lynn Grabhorn

A kutatók jelentős szerepet vállalnak az agrár- és természettudományi felsőoktatásban, főleg a posztgraduális PhD képzésben, valamint állatorvosok továbbképzésében is. A virológiai témacsoportok fő kutatási területe a háziállatok néhány jelentősebb vírusos fertőzöttsége. A kórokozó vírusok immunológiai tulajdonságainak és genomjuk molekuláris szintű elemzése megteremti az alapjait új típusú diagnosztikai módszerek és vakcinák kidolgozásának, molekuláris járványtani vizsgálatoknak, illetve a filogenetikai viszonyokat hűen tükröző rendszertan kialakításának.

A bakteriológiai és mycoplasmatológiai témacsoportok feladata egyes közegészségügyi és állategészségügyi, akadémikus lange a magas vérnyomásról összehasonlító kórtani szempontból fontos baktériumok Salmonella, E.

A halkórtani és halparazitológiai témacsoportok feladata a természetes vizekben élő halak, elsősorban a Balaton és vízrendszere, a Duna, valamint tógazdaságok halainak rendszeres vizsgálata a paraziták által okozott károsodások felmérésére, valamint a nyálkaspórás élősködők és coccidiumok fejlődésének, kórtanának és változatosságának kísérletes és molekuláris vizsgálata.

akadémikus lange a magas vérnyomásról

A ben elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények a Kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények Virológiai kutatások Új adenovírusok kimutatása és molekuláris magas vérnyomású applikátor Befejezték a mexikói viperagyíkból izolált adenovírus AdV teljes genomjának szekvenálását és molekuláris jellemzését.

Hasonlóan a többi kígyó- és gyík-AdV-hoz valamint néhány kérődző- és madár-AdV-hoz ez is atadenovírus. Genom-szerveződése a kígyó-AdV-1 szintén a csoport által szekvenált genomjáéhoz hasonló, de jobb végén négy, eddig ismeretlen gént is tartalmaz.

Elsőáldozás

Az ún. RH génből látszólag csak egy példány van benne, mint a kígyó-AdVben, de ez két megduplázódott gén összeolvadásával keletkezett. Az RH gén a kacsa-AdVben két, önálló kópiában található, míg a kérődzők AdV-aiban már négy vagy annál is több példányban.

Befejezték egy további atadenovírus, a szarvasmarha-AdV-7 genomjának szekvenálását és elemzését is. Az egyedi fehérjékre alapozott filogenetikai számítások mellett ezek a genom-szerveződési jellegzetességek a legjobb bizonyítékok arra, hogy a kérődzőkben és baromfiban megjelenő, jelentős gazdasági veszteségeket okozó atadenovírusok eredetileg a pikkelyes hüllőkkel fejlődtek, és később kerülhettek új gazdákra.

Hosszabb genom-szakaszokat szekvenáltak egy új béka- egy galamb- egy német mókus- 10 valamint három nem-emberszabású majom-AdV-ból is. Filogenetikai számításokhoz használható géneket erősítettek fel és szekvenáltak egy új elhullásokat okozó pulyka- valamint kacsa- és néhány denevér-AdV-ból.

Címke: közlemény

Új AdV-okat mutattak ki elsőként félmajmokból, továbbá eddig nem vizsgált újvilági majom-fajok képviselőiből. A nyert adatokból a gerincesek adenovírusainak az evolúciójára gazdákkal való koveolúció és gazdaváltások vontak le következtetéseket.

Enterális vírusok kimutatása és molekuláris epidemiológiája Különböző gazdafajokból származó rotavírus, astrovírus és picobirnavírus törzsek genomjának szekvenálását végezték el. Astrovírusok szerepét vizsgálták kutya és nyúl enterális kórképeiben. Több új picobirnavírus törzset azonosítottak laboratóriumi majmokban, lóban és sertésben; ezek némelyike szoros rokonsági fokot mutatott emberi törzsekkel. Hazai és nemzetközi együttműködésben vizsgálták lovak, sertések, szarvasmarhák, juhok, kecskék, kutyák, macskák rotavírusainak genetikai állományát.

  • Miscellaneous in: Orvosi Hetilap Volume Issue 21 ()
  • A kiszáradás elkerülésének egyik hatékony módja a vízvisszatartás, vagyis a vízkiválasztás radikális csökkentése a vesékben.
  • Czétényi Rita – Oldal 11 – Semmelweis Médiasarok
  • Magas vérnyomás műhely

Elsőként vizsgáltak tevéből származó rotavírus törzs genomját, amelyben új NSP4 gén genotípusra E15 bukkantak. Megfigyeléseket végeztek a humán rotavírus törzsek hazai előfordulására vonatkozóan; az azonosított törzsek neutralizációs antigénjeinek molekuláris vizsgálata több esetben állati törzsekkel való rokonságot mutatott.

Az egyik intézeti kutató Lendület pályázatot nyert el. Hal- és hüllő-vírusok Génsebészeti eljárással új típusú, DNS-vakcina jelöltet génkifejező konstrukciót állítottak elő olyan herpeszvírus ellen, amely fiatal lénai tokban elhullással járó betegséget okoz. Hüllőkből eddig ismeretlen parvovírusokat mutattak ki. Ezek közül egy vírust az ásógyíkban találtak, melyekből eddig még semmilyen vírust nem írtak le. Alacsonyabbrendű gerincesek kórokozóinak felderítésére irányuló vizsgálatok során egyetemi virológus kollégáikkal való kooperációban a világon elsőként mutattak ki hal circovírust tenyésztett márna ivadékból és a Dunából származó kifejlett halakból.

Antidiuretikus hormon

Két új márna circovírus genetikai jellemzése történt meg. A filogenetikai elemzés megállapította, hogy az újonnan kimutatott hal circovírus nem azonos az eddig vízből vagy vízi madarakból kimutatott vírusokkal. Vizsgálataikat kiterjesztve indiai halfajokban is sikerült circovírusokat kimutatniuk. Kullancsencephalitis Izoláltak egy magyarországi kullancsencefalitisz vírustörzset KEV.

Kielemezték az elmúlt 10 év Lyme borreliózissal és KEV fertőzéssel kapcsolatos adatait.

akadémikus lange a magas vérnyomásról

Molekuláris módszerekkel kimutattak és elemeztek egér bélsárból 1 új picornavírus, 2 astrovírus és 2 calicivírus törzset. A vírusnak a szervezetben való elszaporodását és a vírusürítés dinamikáját szövettenyészetben végzett vírusizolálással, illetve az evezőtollakból izolált DNS mintából végzett PCR 11 módszerrel követték nyomon. Az általuk előállított vírus orgazmus és magas vérnyomás végzett hatékonysági vizsgálatra alkalmas.

akadémikus lange a magas vérnyomásról

Parvo- és koronavírus kutatások A CpG metiláció szerepe a parvovírusok transzkripciós és replikációs mechanizmusában nem ismert. A folyamatok feltárásához bizonyították, hogy a sertés parvovírus PPV genom egységes metilációs mintázatot mutat, attól függetlenül, hogy a vírust permisszív PT vagy szemi-permisszív COS 7 sejtekből, vagy közvetlenül a gazdából izolálták-e. Szövettenyészetben végzett kísérletekkel igazolták, hogy sem a fenntartó, sem a de novo metilázok nem metilálják a replikálódó PPV DNS-t annak ellenére, hogy jelen vannak a fertőzött sejtekben.

Megállapították, hogy a PPV genom teljes in vitro metilációja gátolja a vírus replikációját. Bakteriológiai akadémikus lange a magas vérnyomásról mycoplasmatológiai kutatások Pathogén és multirezistens E.

Összesen 32,2 kb-t szekvenálva megállapították, hogy A cdt-V operont tartalmazó régió a legnagyobb hasonlóságot az LC jelzésű P2-szerű fággal mutatja. A cdt-V operon a profág TO régiójában foglal helyet.

akadémikus lange a magas vérnyomásról

A gpC gént csak az atípusos E. A T22 törzsből lítikus fágot nem sikerült izolálni. Újdonságot jelent, hogy az E. A szekvencia adatok mellett a fágindukciós kísérletek sikertelensége azt mutatja, hogy ez a P2-szerű fág a T22 kromoszómába történt integrációját követően temperálódott. A különböző szero- és patotípusú CDT-V-hordozó törzsek esetében a profág-szekvenciák eltérnek egymástól, jelezve, hogy a P2-szerű fágok adaptálódtak a különböző baktérium gazdákhoz. Ezen szerocsoportú törzsek esetében CDT- termelésről nem számoltak be.

akadémikus lange a magas vérnyomásról

Fágindukciós kísérletek végezve összesen 15 ECOR törzsből izoláltak 12 lítikus fágot. Transzmissziós elektronmikroszkóppal demonstrálták egy lítikus ECOR eredetű fágnak a propagáló baktériumhoz való tapadását és penetrációját. Tekintettel a plazmidon kódolt kinolon rezisztencia PMQR állattartásban is egyre növekvő jelentőségére, a qnrS1 plazmidon kódolt kinolon rezisztencia gén jelenlétét, egy romániai sertéstelep egészséges állataiból származó multirezisztens, kommenzalista E.

Eközben a qnrS1-pozitív E. Ezen vizsgálatokkal elsőként jellemeztek qnrS1 plazmidot sertés eredetű E. Összességében, eredményeik azt jelzik, hogy a qnrS1 gének E. Megállapították továbbá, hogy Európa egyes sertés- akadémikus lange a magas vérnyomásról baromfi állományai az itt vizsgált qnrS1 gén rezervoárjai lehetnek.

Bordetella kutatások A Bordetella bronchiseptica motilitását hagyományos és molekuláris módszerekkel elemezték. A klasszikus mozgásképesség-vizsgálat során megállapították, hogy a különböző környezeti paraméterek alacsonyabb hőmérséklet, MgSO4 hatására a törzsek kevésbé voltak mozgékonyak, és — gazdafajtól függetlenül — valamennyi törzs hasonlóan viselkedett.

Folytatták a flagellint kódoló flaA gén PCR-RFLP analízisét további törzsekkel, és megkezdték a főbb típusokat reprezentáló törzsek nukleotida sorrendjének meghatározását az adott génen. Megállapították, hogy a különböző gazdafajokból származó törzsek a vizsgált gén alapján filogenetikailag eltérő csoportokat alkotnak.

Korongdiffúziós módszerrel elvégezték különböző gazdafajból és eltérő földrajzi területekről származó B. Kimutatták, hogy a törzsek rezisztensek a cefalosporinokkal és a hagyományos penicillinekkel szemben, legnagyobb érzékenységet a tetraciklinekkel szemben tapasztalták.

Szulfonamidok esetében nagy gátlási zónákat figyeltek meg a különböző törzseknél, viszont a hazai sertés eredetű törzsek ellenállónak bizonyultak szulfonamidokkal szemben.

Ornithobacterium rhinotracheale Hazai vad- és házimadarak O. Az izolált törzsek fenotipikus tulajdonságai hasonlóak voltak. A vadmadarakból származó törzsek érzékenyebbnek bizonyultak, mint a házimadarakból izoláltak.